Co to jest informacja pozytywna?

Czy spotkali się Państwo kiedykolwiek z określeniem informacja pozytywna? Jest ono stosunkowo nowe jeśli chodzi o kontekst usług finansowych. Wyjaśniając to w najprostszych słowach, informacja pozytywna to wpis do bazy rejestrów kredytowych, potwierdzający terminowe regulowanie zobowiązań przez klientów. 

Informacja pozytywna może dotyczyć dokonanej w terminie płatności zapłaty faktury za telefon, prąd czy inne zobowiązania długoterminowe. Kto wprowadza do rejestrów informacje pozytywne? Są to firmy pożyczkowe, operatorzy telekomunikacyjny Czy dokonanie płatności z opóźnieniem również kwalifikuje płatnika do tego, aby na jego temat została dodana informacja pozytywna? Owszem, ale pod warunkiem że opóźnienie to nie jest dłuższe niż 29 dni. 

 

Jakie korzyści daje informacja pozytywna? Przede wszystkim jest ona bardzo pomocna podczas oceny ryzyka kredytowego. Pozwala uzyskać odpowiedź na temat odpowiedzialności klienta względem swoich zobowiązań i podejmowanych przez niego starań o ich terminowe regulowanie. W oczach przyszłego kredytodawcy staje się on bardziej wiarygodny.

Sprawdź też te oferty
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 500.00

do 5000.00

okres:

do 7 dni

do 30dni

1
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 1500

do 10000

okres:

do 6 mies

do 30mies

2
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 200

do 10000

okres:

do 1 dnia

do 30dni

3
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 250.00

do 10000.00

okres:

do 1 dnia

do 30dni

4
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 300.00

do 5000.00

okres:

do 14 dni

do 30dni

5