Co wolno windykatorowi?

Długi, ludzka rzecz

Bardzo wiele osób spotkało się z sytuacją chwilowych lub bardziej długotrwałych problemów ze spłacaniem zobowiązań. Wierzyciel ma prawo domagać się spłaty zadłużenia wobec niego. Ma do tego prawo, czy jest to pożyczkodawca, czy operator telekomunikacyjny, telewizja kablowa, czy ktokolwiek wobec kogo powinniśmy wywiązać się z zobowiązania.

Do negocjowania warunków spłaty należności, wierzyciele zatrudniają do współpracy firmy, które w ich imieniu będą z nami negocjować warunki spłaty należności. Zdarza się również, że wierzycielowi zależy na szybkim spieniężeniu szeregu zobowiązań, nawet kosztem odzyskania niewielkiej części wartości całego portfela. W takich sytuacjach dokonuje sprzedaży wierzytelności.

Nie zagłębiając się w technikalia takiej transakcji, zakupu dokonuje najczęściej jeden z funduszy sekurytyzacyjnych lub właśnie bezpośrednio firma windykacyjna. Od tego momentu spłata zobowiązania następować już będzie do naszego nowego wierzyciela.

Co wolno windykatorowi?

Bez względu jednak na to, kto jest naszym wierzycielem, wszystkich obowiązują takie same reguły dotyczące granic ingerowania w naszą prywatność, możliwości wykorzystywania poszczególnych narzędzi wywierania wpływu na nas.

Windykatorowi wolno zatem próbować kontaktować się z nami w celu ustalenia warunków spłaty należności. Te próby mogą być telefoniczne lub osobiste za pośrednikiem oddelegowanych do tego pracowników. Wierzyciel ma prawo wysłać pisemne wezwanie do zapłaty, zawierające informacje o kwocie do zapłaty i zapowiadające dalsze kroki, jakie ma zamiar podjąć w razie dalszego opóźniania się w spłacie.

Windykator lub wierzyciel w razie naszej woli współpracy może, choć nie musi, umożliwić nam spłatę zaległości w ratach, czasem również specjalnie na tę okoliczność gotów jest zawrzeć z nami specjalną ugodę.

Przez wiele lat działalności firm windykacyjnych działania te pozostawały bez żadnego nadzoru, co doprowadziło do wielu nadużyć i dramatów ludzkich, o których wielu z nas słyszało chociażby w telewizji.

Na przestrzeni lat, dzięki działalności sądów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale także i samych firm windykacyjnych, które zaczęły eliminować ze swojego środowiska te postępujące niezgodnie z zasadami moralnymi, wyklarował się katalog niedozwolonych praktyk windykacyjnych, które postaramy się wymienić poniżej

9x „czego nie wolno windykatorowi”

  1. Przede wszystkim – Windykatorowi nie wolno nam grozić czy stosować jakichkolwiek form gróźb chociażby nawet takich zakamuflowanych między wierszami. Wszelkie formy gróźb, które mogłyby spowodować w nas poczucie zagrożenia za zabronione w kodeksie karnym,
  2. Nie wolno uporczywie nękać nas telefonami. I o ile definicje uporczywości mogą być bardzo różne, to przeciągające się kilkakrotne próby w ciągu dnia, wcześnie rano (np. przed godz. 6) lub późno wieczorem albo nawet w nocy (po godz. 22:00) będą się już mieścić w definicji nękania.
  3. Nie wolno również zmuszać nas do jakiejkolwiek rozmowy telefonicznej. Masz prawo mieć wątpliwości co do tożsamości osób dzwoniących do Ciebie. Masz prawo nie zgadzać się na rejestrowanie rozmowy telefonicznej.  W takiej sytuacji sprawę ustalania spłaty będziesz musiał zorganizować osobiście lub korespondencyjnie.
  4. Nie wolno pod żadnym pozorem zajmować jakiegokolwiek naszego mienia, wchodzić do naszego domu bez naszej zgody, dokonywać jakichkolwiek spisów majątku czy tego rodzaju rzeczy, które mogłyby wskazywać, że pracownik prowadzący windykacje ma jakiekolwiek specjalne uprawnienia. Zakazane jest samo już sugerowanie, że pracownik firmy windykacyjnej będzie dokonywał podobnych czynności, lub np. wnioskował o zablokowanie rachunku bankowego.
  5. Nie wolno dzwonić lub kontaktować się z naszym pracodawcą, członkami rodziny, sąsiadami, czy jakimikolwiek osobami z naszego otoczenia w sposób, który mógłby sugerować, że chodzi o jakiekolwiek zadłużenie.
  6. Nie wolno sugerować, że będzie prowadził jakąkolwiek egzekucję, do tej uprawniony jest tylko i wyłącznie komornik i to tylko po uzyskaniu przez wierzyciela prawomocnego nakazu zapłaty. Nie wcześniej.
  7. Nie wolno doliczać żadnych opłat do naszego zadłużenia, poza opłatami określonymi w umowie, takimi jak odsetki karne za zwłokę czy opłaty za wysłanie wezwania do zapłaty. Jednak i te opłaty nie mogą być wyższe niż koszty realnie poniesione przez windykatora.
  8. Nie wolno zapowiadać sankcji, której w danym momencie nie może zrealizować. Dla przykładu, nie wolno mu zapowiadać skierowania sprawy do egzekucji komorniczej, jeśli nie dysponuje jeszcze prawomocnym nakazem zapłaty.
  9. Nie wolno naruszać Twojej prywatności, Twojej przestrzeni prywatnej. Windykator może wejść do Twojego domu wyłącznie pod Twoją obecność i za Twoją zgodą i jest w Twoim domu gościem, w każdej chwili masz prawo poprosić go aby opuścił Twój dom.

Bardzo prostym wyznacznikiem co do uprawnień firmy windykacyjnej i jej pracowników co do sposobów dochodzenia należności będzie porównanie, że pracownik firmy windykacyjnej ma wobec Ciebie dokładnie takie same uprawnienia jak pracownik pobliskiego warzywniaka. Owszem, firma windykacyjna dochodzi od Ciebie należnej jej kwoty – to nie ulega wątpliwości – ale jedyne narzędzia „przymusu” jakimi może dysponować to skierowanie drogi na drogę sądową, a następnie – po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty – może skierować sprawę do egzekucji komorniczej. Wszelkie działania prowadzone na etapie polubownym, prowadzone są za obopólną zgodą i w żadnym wypadku nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek przymusu.

W razie gdybyś miał wątpliwości co do legalności działań windykatora, warto skontaktować się z dobrym prawnikiem, który mógłby fachowym okiem ocenić czy faktycznie podejmowane przez wierzyciela działania pozostają w zgodzie z prawem i mieszczą się w definicji Uzasadnionego interesu prawnego.

Sprawdź też te oferty
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 200.00

do 5000.00

okres:

od 3 mies

do 6mies

1
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 3000.000

do 60000.00

okres:

od 24 mies

do 60mies

2
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 1500.00

do 20000.00

okres:

od 6 mies

do 48mies

3
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 200.00

do 5000.00

okres:

od 30 dni

do 12mies

4