Pożyczaj odpowiedzialnie

  1. Zachęcamy Cię, abyś samodzielnie starannie ocenił, czy pożyczka, którą zamierzasz zaciągnąć nie wprowadzi Ciebie w stan zadłużenia, z którego trudno będzie Ci się uwolnić. Co szczególnie istotne, powinieneś racjonalnie ocenić ryzyko, jakie ponosisz zaciągając pożyczkę. Co do zasady, pożyczki powinny być zaciągane na nieplanowany zakup czy załatania chwilowej luki w budżecie. Zdecydowanie odradzamy stosowanie pożyczek jako dodatkowego źródła dochodu lub jako sposób na tymczasowe uregulowanie przedłużającego się zadłużenia.
  2. Praktyki pożyczkodawców, których oferty możesz znaleźć w naszym serwisie, opiera się na prawdziwości i rzetelności przedstawianych informacji, dokładnym i prostym objaśnieniu wszelkich przysługujących Ci praw i obowiązków, w tym także czytelnego wyliczenia całkowitego kosztu pożyczki, a w szczególności wysokości naliczanych odsetek, opłat, prowizji, podatków i marż, oraz wszelkich kosztów dodatkowych związanych z zaciągnięciem pożyczki. Powinieneś mieć świadomość, że całkowity koszt pożyczki wraz z otrzymaną na konto na podstawie umowy o pożyczkę razem stanowią kwotę, którą będziesz musiał zwrócić Pożyczkodawcy w ustalonym terminie.
  3. Jeszcze przed zawarciem umowy o pożyczkę będziesz mógł poznać całkowity koszt pożyczki. Odbędzie się to na podstawie reprezentatywnego przykładu i w taki sposób, abyś dokładnie wiedział, jakie koszty poniesiesz w związku z zawarciem pożyczki i w jakim terminie będziesz musiał je spłacić. Dzięki temu, racjonalnie i rozsądnie będziesz mógł podjąć decyzję o zaciągnięciu pożyczki oraz czy będziesz w stanie spłacić ją w ustalonym terminie.
  4. Jeszcze przed zawarciem umowy o pożyczkę możesz otrzymać od Pożyczkodawcy wyjaśnień na temat zawartych w umowie postanowień, w taki sposób abyś świadomie i racjonalnie mógł podjąć decyzję co do zawarcia umowy.
  5. Na Twój wniosek, jeszcze przed zawarciem umowy, będziesz mógł otrzymać od Pożyczkodawcy draft umowy pożyczki.
  6. Pożyczkodawca przed podjęciem decyzji o udzieleniu udzielenia pożyczki oceni Ciebie pod kątem zdolności do spłaty zaciągniętej pożyczki w terminach określonych w umowie o pożyczkę. Ta ocena jest dokonywana przez Pożyczkodawcę na podstawie podanych przez Ciebie informacji oraz na podstawie informacji na Twój temat zamieszczonych w zewnętrznych rejestrach lub w bazie samego Pożyczkodawcy.
  7. Powinieneś pamiętać, że w razie przejściowych i przemijających trudnością ze spłatą Twojej pożyczki, Pożyczkodawca w określonych okolicznościach i na warunkach wskazanych w umowie może przedłużyć Ci termin, w którym będziesz mógł spłacić pożyczkę.
  8. Jeszcze przed zawarciem umowy będziesz miał możliwość poznać ewentualne koszty, jakie możesz ponieść w razie opóźnienia w regulowaniu zaciągniętej pożyczki.
  9. Każdy z Pożyczkodawców, których oferty znajdziesz na stronie turbo-KASA.pl ma możliwość przekazać informację o Twojej nieterminowej spłacie zaciągniętej pożyczki do baz prowadzonych przez biura informacji gospodarczej. To może znacznie ograniczyć Twoją przyszłą zdolność do zaciągania zobowiązań takich jak m.in. inne pożyczki, zakupy ratalne i wiele innych.
  10. W razie, gdybyś już po zawarciu umowy o pożyczkę uznał, że jednak nie potrzebujesz otrzymanej umówionej kwoty pieniędzy, masz możliwość odstąpienia od zawartej umowy pożyczki bez konieczności podawania żadnego powodu. W takiej sytuacji powinieneś wypełnić i przesłać na adres wskazany przez Pożyczkodawcę oświadczenie wg wzoru będącego załącznikiem do umowy pożyczki. Po odstąpieniu od umowy, powinieneś niezwłocznie zwrócić pożyczoną kwotę zgodnie z regulaminem Pożyczkodawcy.