Europejski Arkusz Informacyjny

Europejski Arkusz Informacyjny zawiera skonsolidowane najważniejsze informacje na temat pożyczki. Dokument ten w prosty sposób przedstawia takie informacje jak m.in.

– pełne dane pożyczkodawcy,

– główne cechy kredytu,

– wszystkie koszty kredytu,  w tym np. również koszty związane z windykacją i opóźnieniami w spłacie

Europejski Arkusz Informacyjny jest jednolity dla wszystkich pożyczkodawców, dzięki czemu łatwo można porównać poszczególne pożyczki. 

 

 

 

Zobacz ostatnie wpisy

Sprawdź też te oferty
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 500.00

do 5000.00

okres:

do 7 dni

do 30dni

1
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 1500

do 10000

okres:

do 6 mies

do 30mies

2
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 200

do 10000

okres:

do 1 dnia

do 30dni

3
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 250.00

do 10000.00

okres:

do 1 dnia

do 30dni

4
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 300.00

do 5000.00

okres:

do 14 dni

do 30dni

5