Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. (KRD)

Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. jest kolejnym z biur informacji gospodarczej działającym w Polsce.  należącym do Małgorzaty Kaczmarski. 

Krajowy Rejestr Długów zbiera, gromadzi i udostępnia informacje m.in. o niespłaconych zadłużeniach i często jest wykorzystywany przez firmy pożyczkowe do weryfikacji wiarygodności kredytowej klientów.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do biura informacji gospodarczej, w tym do Krajowego Rejestru Długów można dopisać informacje, które łącznie spełniają następujące warunki : 

– łączna kwota zadłużenia przekroczyła 200,00 zł (dla konsumenta) lub 500 zł (dla firmy), 

– upłynęło min 30 dni od terminu płatności zobowiązania, 

– upłynęło min 30 dni od wysłania do dłużnika listem poleconym pisemnego wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze przekazania informacji do biura informacji gospodarczej (lub mailem do przedsiębiorcy, o ile strony wcześniej się porozumiały)

Nieco inne warunki obowiązują, jeśli zobowiązaniu został wydany już prawomocny nakaz zapłaty : 

– musi upłynąć min 14 dni od wysłania do dłużnika listem poleconym pisemnego ostrzeżenia o zamiarze dopisania informacji do biura informacji gospodarczej. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem : Jak sprawdzić czy jestem dopisany do KRD?

 

Zobacz ostatnie wpisy

Sprawdź też te oferty
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 500.00

do 5000.00

okres:

do 7 dni

do 30dni

1
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 1500

do 10000

okres:

do 6 mies

do 30mies

2
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 200

do 10000

okres:

do 1 dnia

do 30dni

3
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 250.00

do 10000.00

okres:

do 1 dnia

do 30dni

4
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 300.00

do 5000.00

okres:

do 14 dni

do 30dni

5