Monit

Monit jest przypomnieniem pożyczkodawcy o powstaniu zaległości w spłacie zaciągniętego zobowiązania. 

Monit może być wysłany SMSem, mailem, listownie lub w formie komunikatu telefonicznego. 

Firmy pożyczkowe bardzo często w umowach przewidują specjalne opłaty za tego rodzaju przypomnienia, warto jednak pamiętać, że regulamin lub umowa pożyczkodawcy powinna także określać maksymalną liczbę lub częstotliwość monitów lub innych przypomnień jaka będzie realizowana w ciągu miesiąca. Oznacza to, że z góry będziesz w stanie wyliczyć maksymalną kwotę za wysyłkę monitów i wezwań do zapłaty, jaką będziesz obciążony w razie opóźnienia w spłacie. 

 

 

Zobacz ostatnie wpisy

Sprawdź też te oferty
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 500.00

do 5000.00

okres:

do 7 dni

do 30dni

1
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 1500

do 10000

okres:

do 6 mies

do 30mies

2
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 200

do 10000

okres:

do 1 dnia

do 30dni

3
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 250.00

do 10000.00

okres:

do 1 dnia

do 30dni

4
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 300.00

do 5000.00

okres:

do 14 dni

do 30dni

5