Opłata Przygotowawcza

Opłata przygotowawcza to opłata naliczana przez firmę pożyczkową w związku z analizą wniosku złożonego przez klienta oraz na potrzeby zbadania jego wiarygodności finansowej i zdolności kredytowej. 

Opłata przygotowawcza naliczana jest wyłącznie jednokrotnie i powiększa kwotę udzielanej pożyczki. Pożyczkodawca dolicza kwotę opłaty przygotowawczej do wnioskowanej przez Klienta kwoty a następnie, w razie udzielenia pożyczki, potrąca tę kwotę na poczet pokrycia opłaty. 

Więcej na temat opłaty przygotowawczej dowiesz się z naszego artykułu : Czym jest opłata przygotowawcza?

Zobacz ostatnie wpisy

Sprawdź też te oferty
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 500.00

do 5000.00

okres:

do 7 dni

do 30dni

1
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 1500

do 10000

okres:

do 6 mies

do 30mies

2
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 200

do 10000

okres:

do 1 dnia

do 30dni

3
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 250.00

do 10000.00

okres:

do 1 dnia

do 30dni

4
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 300.00

do 5000.00

okres:

do 14 dni

do 30dni

5