Rejestr Instytucji Pożyczkowych

Rejestr Instytucji Pożyczkowych jest zestawieniem firm pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aby móc prowadzić działalność, firma pożyczkowa, musi uzyskać wpis do Rejestru Instytucji Pożyczkowych. Rejestr został utworzony na mocy ustawy o kredycie hipotecznym z 2017 roku.

Prowadzenie działalności pożyczkowej i udzielanie pożyczek bez wpisu do Rejestru Instytucji Finansowych obarczone jest ryzykiem nałożenia kary grzywny.

Zobacz ostatnie wpisy

Sprawdź też te oferty
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 500.00

do 5000.00

okres:

do 7 dni

do 30dni

1
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 1500

do 10000

okres:

do 6 mies

do 30mies

2
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 200

do 10000

okres:

do 1 dnia

do 30dni

3
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 250.00

do 10000.00

okres:

do 1 dnia

do 30dni

4
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 300.00

do 5000.00

okres:

do 14 dni

do 30dni

5