Ustawa o kredycie konsumenckim

Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje zasady i sposób udzielania pożyczek konsumentom przez firmy pożyczkowe. Określa czym jest pożyczka, pożyczkodawca i jakie elementy powinna zawierać wiążąca umowa pożyczki. 

Ustawa o kredycie konsumenckim wskazuje jakie zobowiązania ciążą na firmie pożyczkowej i jakie uprawnienia przysługują pożyczkobiorcy. 

Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje też bardzo istotną kwestię odstąpienia od umowy pożyczki. 

Pełna nazwa ustawy to Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. 

 

 

Zobacz ostatnie wpisy

Sprawdź też te oferty
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 500.00

do 5000.00

okres:

do 7 dni

do 30dni

1
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 1500

do 10000

okres:

do 6 mies

do 30mies

2
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 200

do 10000

okres:

do 1 dnia

do 30dni

3
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 250.00

do 10000.00

okres:

do 1 dnia

do 30dni

4
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 300.00

do 5000.00

okres:

do 14 dni

do 30dni

5