Wiarygodność finansowa

Pożyczkodawca przed zawarciem umowy pożyczkowej dokładnie sprawdza Twoją wiarygodność finansową. Ocenia w ten sposób Twoją kulturę płatniczą i jakie będziesz miał podejście do wywiązywania się z kolejnych pożyczek. 

Ważnym elementem wiarygodności finansowej jest dotychczasowa historia spłat zaciągniętych zobowiązań. Pożyczkodawca będzie tutaj także brał pod uwagę jak reagowałeś w razie wystąpienia i opóźnień. Dodatkowe „punkty” w ocenie wiarygodności finansowej dostaniesz jeśli w razie wystąpienia opóźnień w spłacie pozostawałeś w stałym kontakcie z wierzycielem i podejmowałeś próby uregulowania należności w miarę swoich możliwości. 

 

Zobacz ostatnie wpisy

Sprawdź też te oferty
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 500.00

do 5000.00

okres:

do 7 dni

do 30dni

1
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 1500

do 10000

okres:

do 6 mies

do 30mies

2
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 200

do 10000

okres:

do 1 dnia

do 30dni

3
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 250.00

do 10000.00

okres:

do 1 dnia

do 30dni

4
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 300.00

do 5000.00

okres:

do 14 dni

do 30dni

5