Wiarygodność finansowa

Pożyczkodawca przed zawarciem umowy pożyczkowej dokładnie sprawdza Twoją wiarygodność finansową. Ocenia w ten sposób Twoją kulturę płatniczą i jakie będziesz miał podejście do wywiązywania się z kolejnych pożyczek. 

Ważnym elementem wiarygodności finansowej jest dotychczasowa historia spłat zaciągniętych zobowiązań. Pożyczkodawca będzie tutaj także brał pod uwagę jak reagowałeś w razie wystąpienia i opóźnień. Dodatkowe „punkty” w ocenie wiarygodności finansowej dostaniesz jeśli w razie wystąpienia opóźnień w spłacie pozostawałeś w stałym kontakcie z wierzycielem i podejmowałeś próby uregulowania należności w miarę swoich możliwości. 

 

Zobacz ostatnie wpisy

Sprawdź też te oferty
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 200.00

do 5000.00

okres:

od 3 mies

do 6mies

1
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 1500.00

do 20000.00

okres:

od 6 mies

do 48mies

2
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 3000.000

do 60000.00

okres:

od 24 mies

do 60mies

3
Możliwy zakres pożyczki

kwota:

od 200.00

do 5000.00

okres:

od 30 dni

do 12mies

4