Wcześniejsza spłata kredytu a zdolność kredytowa

Czy wcześniejsza spłata kredytu wpływa na obniżenie zdolności kredytowej?

Istnieje obiegowa opinia, że spłacanie kredytów przed terminem negatywnie wpływa na zdolność kredytową w przypadku przyszłego ubiegania się o kredyt lub pożyczkę. 

Co do zasady nie jest do prawda.

Jeśli zaciągniesz kredyt, np. na okres 12 miesięcy, a następnie np. po 8 miesiącach spłacisz go w całości, będziesz mógł zaoszczędzić na przyszłych odsetkach i innych kosztach co miesiąc ponoszonych wraz z kredytem, tym samym Bank wówczas bank lub pożyczkodawca nie będzie mógł naliczyć oprocentowania za pozostałe cztery miesiące kredytowania. Doprowadzi to do tego, że tego zysk banku będzie mniejszy od tego jaki założył udzielając Ci kredytu. Zrozumiałe jest, że taka sytuacja jest niepożądana z ekonomicznego punktu widzenia, nic więc dziwnego że banki starają się ich unikać. Jeśli taka sytuacja będzie często powtarzać się w naszej historii kredytowej, to nie jest wykluczone, że analityk kredytowy uwzględni ryzyko mniejszego zysku banku przy udzielaniu Ci kredytu. 

W rzeczywistości nie jest tak źle.

Wcześniejsza spłata kredytu będzie kolejnym potwierdzeniem Twojej rzetelności jako kredytobiorcy. Banki będż tę informację traktowały najczęściej na równi z każdym innym Twoim zobowiązaniem spłaconym w terminie. 

Bardzo ważne jest abyś jednak zadbał wcześniej o udzielenie zgody na przetwarzanie informacji o tym kredycie w Biurze Informacji Kredytowej już po wygaśnięciu zobowiązania. Najczęściej umowy kredytowe sformułowane są w ten sposób, że taka  zgoda jest już udzielona, ale nie jest to obowiązkowe i warto zwrócić na to uwagę. W razie braku takiej zgody, po spłaceniu kredytu Bank usunie informację z Biura Informacji Gospodarczej, i żaden przyszły kredytodawca nie uzyska informacji o tym spłaconym przez Ciebie kredycie. 

W tym miejscu warto przypomnieć, że warto mieć wiedzę o tym jakie informacje na Twój temat są przechowywane i ujawniane w Biurze Informacji Kredytowej. Pozwoli Ci to za wczasu sprostować nieaktualne wpisy, albo reagować na niepokojące zapytania. 

Pobierz z Biura Informacji Kredytowej raport na swój temat.

Dowiedz się 

– czy ktoś nie wziął na Ciebie Kredytu, 

– czy banki na bieżąco aktualizują informacje o Twoich terminowych płatnościach, 

– czy ktoś nie posłużył się Twoimi danymi żeby wziąć kredyt na Twoje dane,